Sanscap: Coming Back giành lời khen ngợi cao từ Triển lãm Vũ Hán Quốc tế Nông nghiệp Máy móc

Vào tháng-26, Trung Quốc Quốc tế Nông nghiệp Máy móc Triển lãm năm 2017, đồng tài trợ bởi CAMDA, CAMA, CAAMM, được tổ chức tại Vũ Hán Trung tâm EXPO International.

Có rất nhiều thông tin liên lạc giữa máy móc nông nghiệp nước ngoài và các sản phẩm liên quan trong triển lãm này. Như coi là tuyệt vời sản xuất máy cắt plasma, Sanscap giữ trong tâm trí của “tạo sự hài lòng cho khách hàng, giá trị đối với cán bộ, lợi ích cho cổ đông và sự hài hòa cho xã hội” là nhiệm vụ doanh nghiệp của chúng tôi. Thực hành “người định hướng, định hướng khách hàng đổi mới theo định hướng,, cùng có lợi” là giá trị cốt lõi của chúng tôi. Nắm bắt cơ hội của “Internet +, Made in China 2025”. Dành để cung cấp tích hợp, giải pháp cắt gọt kim loại hiệu quả. Truyền bá ứng dụng công nghệ cắt plasma. Xây dựng hiệu quả sức mạnh hợp tác quốc gia thông minh. Hãy đóng góp vào sự phát triển máy móc nông nghiệp của Trung Quốc.

Là một nhà sản xuất xuất sắc trong ngành công nghiệp máy cắt plasma. Sanscap triển lãm loại mới của máy cắt plasma nhiệm vụ nặng nề cho du khách trong triển lãm này và nhận được lời khen ngợi rộng từ các khách hàng mới và cũ của chúng tôi.


post time: Oct-05-2017
WhatsApp Online Chat !